SPRÁVA KATASTRA DUNAJSKÁ STREDA


ZOZNAM EVIDOVANÝCH KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ
Báč, Baka, Baloň, Bellova Ves, Blahová, Blatná na Ostrove, Bodíky, Boheľov, Čakany, Čenkovce, Maslovce, Čiližská Radvaň, Dobrohošť, Dolný Bar, Dolný Štál, Horný Štál, Tône, Dunajská Streda, Malé Blahovo, Mliečany, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Bekefta, Čéfa, Čentöfa, Kostolná Gala, Malá Budafa, Póšfa, Stará Gala, Veľká Budafa, Horná Potôň, Benkova Potôň, Čečínska Potôň, Horné Mýto, Horný Bar, Šuľany, Hubice, Hviezdoslavov, Jahodná, Janíky, Búštelek, Dolné Janíky, Horné Janíky, Jurová, Kľúčovec, Kostoľné Kračany, Amadeho Kračany, Kynceľove Kračany, Moravské Kračany, Pinkove Kračany, Kraľovičove Kračany, Estreho Kračany, Jastrabie Kračany, Kľučiarove Kračany, Lesné Kračany, Kútniky, Blažov, Heďbeénete, Töböréte, Kvetoslavov, Kyselica, Lehnice, Malý Lég, Masníkovo, Sása, Veľký Lég, Lúč na Ostrove, Malá Lúč, Veľká Lúč, Macov, Mad, Malé Dvorníky, Medveďov, Michal na Ostrove, Mierovo, Ňárad, Nový Život, Eliášovce, Malý Máger, Tonkovce, Vojtechovce, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Oľdza, Orechová Potôň, Dolná Potôň, Padáň, Pataš, Potônské Lúky, Podvoda, Čenkesfa, Líder Tejed, Pódafa, Rohovce, Sap, Šamorín, Bučuháza, Čilistov, Kraľovianky, Mliečno, Štvrtok na Ostrove, Topoľníky, Dolné Topoľníky, Horné Topoľníky, Trhová Hradská, Trnávka, Trstená na Ostrove, Veľká Paka, Čukárska Paka, Malá Paka, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Ižop, Vieska, Blatná Lúka, Poteho Osada, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Nekyje na Ostrove, Vydrany, Zlaté Klasy, Rastice,


ÚRADNÉ HODINY
Pre verejnosť:
Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: - -
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok: - -
Piatok: 8:00 – 12:00 -

Pre geodetov:
Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok: - -
Piatok: 8:00 – 12:00 -

Podateľňa:
Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Piatok: 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Agátová 7,
929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421 31 281 9047
Fax: -
E-mail: skds@skgeodesy.sk
Riaditeľ: Ing. Štefan Szakáll

VYHĽADÁVANIE

CHYBA V ÚDAJOCH?

Našli ste chybu v údajoch pre katastrálny úrad alebo správu katastra? Je možné, že sa údaje zmenili ale my sme si to nevšimli. Informujte nás o chybe aby stránky KatastralnyUrad.sk aj naďalej poskytovali potrebné informácie. Nezabudnite uviesť, ku ktorému katastru alebo správe katastra sa chyba vzťahuje.

Váš email (povinný údaj)

Popis chyby

FACEBOOK

KURZOVÝ LÍSTOK – EURO

Kurzy mien
USA    USD      1.4584
Česko    CZK      24.180
Veľka Britania    GBP      0.88130
Maďarsko    HUF      263.80

POČASIE – TRNAVA